Maseczeki jednorazowe i wielorazowe – wszystko, Maseczki jednorazowe

Maseczki jednorazowe i koronawirus – kiedy należy je nosić

Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, kiedy trzeba nosić maseczkę.

Obowiązek noszenia maseczek

Rząd nałożył na obywateli obowiązek noszenia maseczek, tłumacząc się badaniami, które wskazują na ich skuteczność w spowolnieniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. W sobotę, 10 października 2020 roku, ustalono zasady dotyczące noszenia maseczek ochronnych, dla całego społeczeństwa. Całe rozporządzenie na temat zakrywania nosa i ust znajdziesz w Dzienniku Ustaw, my jednak postaramy się przybliżyć najważniejsze informacje na ten temat. Rozporządzenie powiela zasady, które obowiązują już od dawna, ale pojawiły się także nowe zasady. Właśnie dlatego postanowiliśmy je tutaj przybliżyć.

Dlaczego pojawiło się rozporządzenie w związku z COVID-19

Do tej pory mandaty wystawiane osobom nienoszącym maseczki były sądownie umarzane. Rząd postanowił, że nakaz musi być przestrzegany, a sytuacje jego łamania powinny być surowo karane i potępiane. W związku z tym stworzono ustawę, która gwarantuje państwu, że sąd stanie po stronie państwa, a nie niesfornego obywatela. Obecnie za niedostosowanie się do nakazu zapłacisz mandat, niezależnie od tego czy jesteś zdrowy, czy nie. Dodatkowo możesz zostać nieobsłużony w sklepie, jeśli nie dostosujesz się do nakazu (prawidłowego!) noszenia maseczki ochronnej. Nie chcesz chyba popełnić wykroczenia? Właśnie dlatego, powinieneś zapoznać się z rozporządzeniem.

Kiedy trzeba mieć maseczkę ochronną

Nakaz zakrywania ust i nosa, np. za pomocą maseczki, chusty, szala, przyłbicy itp., obowiązuje w środkach transportu zbiorowego (samochodzie, autobusie, pociągu, na statkach pasażerskich itd.), w obiektach handlowych (sklep, galeria, stragan itd.) oraz miejscach ogólnodostępnych (koncert, zgromadzenie itd.)

Przez długi czas nie musieliśmy nosić maseczek na otwartej przestrzeni, jeśli w promieniu 1,5 metra nikogo wokół nas nie było. Z tego zwolnienia byli jednak wyłączeni ci, mieszkający w czerwonej strefie. Obecnie obowiązek ten obowiązuje wszędzie, w całym kraju, nawet na pustej ulicy. Usta i nos musimy zasłonić na drodze, placu, na terenie cmentarza, na promenadzie, bulwarze, miejscu postoju pojazdów, na parkingu leśnym, na klatce schodowej, w windzie (w rozporządzeniu zaznaczono, że są to tak zwane nieruchomości wspólne), w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej. Poprzez budynki użyteczności publicznej rozumie się miejsca przeznaczone na potrzeby: wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, kultów religijnych, kultury, szkolnictwa wyższego, oświaty, wychowania, nauki, opieki (społecznej, zdrowotnej i socjalnej), obsługi bankowej, gastronomii, handlu, usług (pocztowych, telekomunikacyjnych itd.), sportu, turystyki, a także obsługi klienta lub interesariusza. Do budynków użyteczności publicznej kwalifikują się też lotniska, urzędy, poczty, szkoły, restauracje i porty.

Przywrócony został także obowiązek zakrywania twarzy na terenie całego kraju. Jeśli więc wychodzisz z domu, w miejsce publiczne, musisz mieć maseczkę ochronną na twarzy.

Co ciekawe, nadal bez zmian pozostawiono zapis na temat noszenia maseczek przez młodzież. O tym, czy uczniowie na terenie szkoły muszą mieć zasłonięte usta i nos, decyduje w dalszym ciągu dyrektor placówki.

Kiedy nie trzeba mieć maseczki ochronnej

Rozporządzenie mówi, że zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa są osoby z niektórymi schorzeniami, dzieci do ukończenia 5. roku życia, a także osoby poruszające się samochodem, jeśli jadą same lub z osobami z którymi mieszkają. O zwolnieniu z noszenia maseczki decyduje także pracodawca, jeśli pracownik nie ma kontaktu z klientem lub interesariuszem. Zwolnieni z obowiązku są zwłaszcza: kierujący pojazdem, jeśli zostali bezpiecznie oddzieleni od pasażerów, osoby sprawujące w danej chwili kult  religijny, żołnierze w czasie wykonywania zadań służbowych, osoby mieszkające lub stale przebywające w budynku użyteczności publicznej, sędziowie, trenerzy, osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, osoby jadące konno, a także państwo młodzi w trakcie składania przysięgi małżeńskiej.

Maseczki nie trzeba też nosić w obrębie zieleńca, parku, ogrodu botanicznego, rodzinnego ogródka rodzinnego, ogrodu zabytkowego i plaży. Co ciekawe, jeśli jedziesz rowerem po ulicy musisz mieć maseczkę, ale w momencie wjechania do parku możesz ją zdjąć!